Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1-Butanol (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 71-36-3
Katalógové číslo: 131082,1214
H-vety: H226 Hořlavá kapalina a páry. H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Nebezpečnosť:
 • GHS02
 • GHS05
 • GHS07
ADR: 3/III
EC-no: 200-751-6
Molární hmotnost: 74,12 g/mol

 151,28 bez DPH  183,05 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 71-36-3
 • Kat. č.: 361082,1611
cena bez DPH  914,49
cena bez DPH  179,33
cena bez DPH  122,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 71-36-3
 • Kat. č.: 161082,1211
cena bez DPH  230,61
cena bez DPH  45,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 71-36-3
 • Kat. č.: 131082,1612
cena bez DPH  358,22
cena bez DPH  105,33

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 71-36-3
 • Kat. č.: 131082,1611
cena bez DPH  249,93
cena bez DPH  49,01
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  49,22

cena bez DPH  17,61
cena bez DPH  37,55
cena bez DPH  20,39
cena bez DPH  26,48
cena bez DPH  29,98
cena bez DPH  80,60
cena bez DPH  36,45

 • CAS: 71-36-3
 • Kat. č.: GK8249,100
cena bez DPH  14,96
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00