Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Benzene (Reag. Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 71-43-2
Katalógové číslo: 131192,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3/II
EC-no: 200-753-7
Molární hmotnost: 78,11 g/mol

 177,06 bez DPH  214,24 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  1.195,49
cena bez DPH  177,06
cena bez DPH  77,31
cena bez DPH  156,21
cena bez DPH  156,21
cena bez DPH  77,31
cena bez DPH  1.195,49
cena bez DPH  232,43

  • CAS: 71-43-2
  • Kat. č.: GK4809,100
cena bez DPH  23,70