Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Benzene (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 71-43-2
Katalógové číslo: 131192.0616,25L
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H340 Může vyvolat genetické poškození. H350 Může vyvolat rakovinu. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
Súhrnný vzorec: C6H6
Molárna hmotnosť: 78.11
Skladování: +20°C
EC-no: 200-753-7
Skupina obalov: II
UN-no: UN1114
ADR: true
ADR trieda: 3.0
P-kódy: P201, P210, P260, P280, P301 + P310, P308 + P313, P403 + P235

 1.368,53 bez DPH  1.655,92 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

  • CAS: 71-43-2
  • Kat. č.: GK4809,100ml
cena bez DPH  28,40
cena bez DPH  202,70
cena bez DPH  88,97
cena bez DPH  179,89