Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Carbon Disulfide for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 75-15-0
Katalógové číslo: 131244,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H361FD H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
ADR: 3(6.1)/I
EC-no: 200-843-6
Molární hmotnost: 76,14 g/mol

 260,74 bez DPH  315,50 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 75-15-0
  • Kat. č.: 161244.1611
cena bez DPH  272,12
cena bez DPH  53,41
cena bez DPH  260,74
cena bez DPH  263,41
cena bez DPH  263,41

Výhodné balenie - zľava 15 %

  • CAS: 75-15-0
  • Kat. č.: 161244,1611
cena bez DPH  272,12
cena bez DPH  53,41
cena bez DPH  178,59
cena bez DPH  187,82
cena bez DPH  452,83
cena bez DPH  138,31