Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Carbon Disulfide (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 75-15-0
Katalógové číslo: 131244.1611,1L
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361FD H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS09
Súhrnný vzorec: CS2
Molárna hmotnosť: 76.14
Skladování: +20°C
EC-no: 200-843-6
Skupina obalov: I
UN-no: UN1131
ADR: true
ADR trieda: 3.0
ADR podtrieda 1: 6.1
P-kódy: P201, P210, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338

 298,74 bez DPH  361,48 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  214,11
cena bez DPH  543,01
cena bez DPH  165,95

Výhodné balenie - zľava 30 %

  • CAS: 75-15-0
  • Kat. č.: 161244.1611,1L
cena bez DPH  377,40
cena bez DPH  89,53