Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Carbon Disulfide (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 75-15-0
Katalógové číslo: 131244.1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS09
Súhrnný vzorec: CS2
Molárna hmotnosť: 76.14
Skladování: +20°C
EC-no: 200-843-6
Skupina obalov: I
UN-no: 1131
ADR: true
ADR trieda: 3.0
ADR podtrieda 1: 6.1
P-kódy: P210,P302+P352,P304+P340,P305+P351+P338

 284,43 bez DPH  344,16 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  300,25
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  761,15
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  232,38
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Carbon Disulfide, 99.5% for synthesis (6 x 1 L)

Výhodné balenie - zľava 30 %

  • CAS: 75-15-0
  • Kat. č.: 161244.1611_6
cena bez DPH  369,65
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo
cena bez DPH  87,70
Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo