Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Iodine resublimed pearls for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 131771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/III
EC-no: 231-442-4
Molární hmotnost: 253,81 g/mol

 627,82 bez DPH  759,66 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  1.858,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  281,25
cena bez DPH  55,14

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  440,48
cena bez DPH  129,55
cena bez DPH  238,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  367,55
cena bez DPH  72,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  219,74
cena bez DPH  43,06

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  152,74
cena bez DPH  29,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  343,58
cena bez DPH  101,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  236,58
cena bez DPH  46,37

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.162,58
cena bez DPH  620,12
cena bez DPH  181,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  435,12
cena bez DPH  85,30
cena bez DPH  371,05
cena bez DPH  199,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  589,55
cena bez DPH  115,61
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  206,64
cena bez DPH  121,26
cena bez DPH  245,35
cena bez DPH  27,64
cena bez DPH  144,72
cena bez DPH  39,84
cena bez DPH  22,33
cena bez DPH  20,57
cena bez DPH  117,72
cena bez DPH  103,12
cena bez DPH  61,36
cena bez DPH  283,01
cena bez DPH  294,40
cena bez DPH  94,44
cena bez DPH  46,24
cena bez DPH  110,65
cena bez DPH  64,66
cena bez DPH  36,93
cena bez DPH  18,39

cena bez DPH  202,92