Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 131771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 253.81 g/mol

 914,10 bez DPH  1.106,06 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  328,02
cena bez DPH  64,32

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  648,79
cena bez DPH  190,81
cena bez DPH  374,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  474,08
cena bez DPH  92,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  267,50
cena bez DPH  52,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  178,13
cena bez DPH  34,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  482,42
cena bez DPH  141,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  318,94
cena bez DPH  62,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  6.348,44
cena bez DPH  1.244,78

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  804,73
cena bez DPH  157,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  826,51
cena bez DPH  162,06
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.275,79
cena bez DPH  403,44

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.276,99
cena bez DPH  226,25

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  743,40
cena bez DPH  131,67

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.988,93

cena bez DPH  529,96

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  463,39

cena bez DPH  82,11

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  468,83
cena bez DPH  82,98
cena bez DPH  226,79
cena bez DPH  129,25
cena bez DPH  269,28
cena bez DPH  26,02
cena bez DPH  160,79
cena bez DPH  41,96
cena bez DPH  25,49
cena bez DPH  25,75
cena bez DPH  123,36
cena bez DPH  143,87
cena bez DPH  85,00
cena bez DPH  288,01