Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 131771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 253.81 g/mol

 923,12 bez DPH  1.116,97 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  331,26
cena bez DPH  64,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  655,18
cena bez DPH  192,69
cena bez DPH  378,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  478,75
cena bez DPH  93,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  270,14
cena bez DPH  52,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  179,89
cena bez DPH  35,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  487,17
cena bez DPH  143,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  322,09
cena bez DPH  63,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  6.411,03
cena bez DPH  1.257,06

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  812,66
cena bez DPH  159,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  834,66
cena bez DPH  163,66
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.298,22
cena bez DPH  407,41

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.289,58
cena bez DPH  228,48

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  750,73
cena bez DPH  132,97

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.018,40

cena bez DPH  535,19

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  467,96

cena bez DPH  82,92

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  473,45
cena bez DPH  83,80
cena bez DPH  229,02
cena bez DPH  130,52
cena bez DPH  271,94
cena bez DPH  26,28
cena bez DPH  162,37
cena bez DPH  42,37
cena bez DPH  25,74
cena bez DPH  26,01
cena bez DPH  124,58
cena bez DPH  145,29
cena bez DPH  85,83
cena bez DPH  290,85