Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 100 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 131771,1608
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/III
Molární hmotnost: 253.81 g/mol

 160,88 bez DPH  194,67 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  325,64
cena bez DPH  63,85

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  644,07
cena bez DPH  189,42
cena bez DPH  372,10

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  470,64
cena bez DPH  92,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  265,55
cena bez DPH  52,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  176,83
cena bez DPH  34,68

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  467,03
cena bez DPH  137,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  312,22
cena bez DPH  61,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.748,85
cena bez DPH  735,06

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  518,50
cena bez DPH  101,67
cena bez DPH  907,45
cena bez DPH  210,72

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  820,50
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.259,24
cena bez DPH  400,50

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.267,71
cena bez DPH  224,60

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  737,99
cena bez DPH  130,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.967,20

cena bez DPH  526,11

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  460,02

cena bez DPH  81,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  465,43
cena bez DPH  82,38
cena bez DPH  225,14
cena bez DPH  128,31
cena bez DPH  267,33
cena bez DPH  25,83
cena bez DPH  159,61
cena bez DPH  41,65
cena bez DPH  25,30
cena bez DPH  25,57
cena bez DPH  122,46
cena bez DPH  142,83
cena bez DPH  84,38
cena bez DPH  285,92