Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (Reag. USP) for analysis, ACS (6 x 100 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 g
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 131771,1608
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 253.81 g/mol
Původní cena:
 1.017,49 bez DPH
Zľava:
 152,62 (15 %)

 864,87 bez DPH  1.046,49 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  343,25
cena bez DPH  67,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  678,89
cena bez DPH  199,66
cena bez DPH  392,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  496,08
cena bez DPH  97,25

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  279,92
cena bez DPH  54,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  186,40
cena bez DPH  36,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  504,80
cena bez DPH  148,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  333,74
cena bez DPH  65,44

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  6.643,02
cena bez DPH  1.302,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  842,07
cena bez DPH  165,12
cena bez DPH  956,52
cena bez DPH  169,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.381,39
cena bez DPH  422,16

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.336,25
cena bez DPH  236,74

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  777,89
cena bez DPH  137,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.127,62

cena bez DPH  554,55

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  484,89

cena bez DPH  85,92

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  490,59
cena bez DPH  86,83
cena bez DPH  237,31
cena bez DPH  135,24
cena bez DPH  281,78
cena bez DPH  27,23
cena bez DPH  168,25
cena bez DPH  43,91
cena bez DPH  26,67
cena bez DPH  26,95
cena bez DPH  129,08
cena bez DPH  150,55
cena bez DPH  88,94
cena bez DPH  301,38
cena bez DPH  315,83