Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 141771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/III
EC-no: 231-442-4
Molární hmotnost: 253,81 g/mol

 677,49 bez DPH  819,76 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  319,40
cena bez DPH  62,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  495,46
cena bez DPH  145,72
cena bez DPH  270,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  417,37
cena bez DPH  81,84

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  244,52
cena bez DPH  47,95

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  167,03
cena bez DPH  32,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  386,12
cena bez DPH  113,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  263,79
cena bez DPH  51,69

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.455,21

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  484,63
cena bez DPH  95,02
cena bez DPH  705,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  668,92
cena bez DPH  131,16
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 5 %

cena bez DPH  2.133,64
cena bez DPH  375,08

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  1.142,31
cena bez DPH  210,43

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  663,50
cena bez DPH  122,30

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  2.759,19

cena bez DPH  502,29

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  469,57

cena bez DPH  86,53

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  424,00
cena bez DPH  77,06
cena bez DPH  225,69
cena bez DPH  128,62
cena bez DPH  267,98
cena bez DPH  25,79
cena bez DPH  159,54
cena bez DPH  41,65
cena bez DPH  22,42
cena bez DPH  24,36
cena bez DPH  122,40
cena bez DPH  115,26
cena bez DPH  70,70
cena bez DPH  285,78