Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 141771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 253.81 g/mol

 1.240,74 bez DPH  1.501,30 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  326,96
cena bez DPH  64,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  646,68
cena bez DPH  190,19
cena bez DPH  373,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  472,55
cena bez DPH  92,63

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  266,64
cena bez DPH  52,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  177,55
cena bez DPH  34,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  480,85
cena bez DPH  141,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  317,91
cena bez DPH  62,34

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  6.327,84

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  802,12
cena bez DPH  157,28
cena bez DPH  911,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  823,83
cena bez DPH  161,54
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.268,40
cena bez DPH  402,13

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.272,85
cena bez DPH  225,51

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  740,98
cena bez DPH  131,24

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.979,23

cena bez DPH  528,24

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  461,88

cena bez DPH  81,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  467,31
cena bez DPH  82,71
cena bez DPH  226,05
cena bez DPH  128,83
cena bez DPH  268,41
cena bez DPH  25,94
cena bez DPH  160,26
cena bez DPH  41,83
cena bez DPH  25,40
cena bez DPH  25,67
cena bez DPH  122,96
cena bez DPH  143,40
cena bez DPH  84,72
cena bez DPH  287,07