Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 100 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 141771,1608
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/III
Molární hmotnost: 253.81 g/mol

 102,33 bez DPH  123,82 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  327,76
cena bez DPH  64,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  648,26
cena bez DPH  190,65
cena bez DPH  374,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  473,69
cena bez DPH  92,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  267,28
cena bez DPH  52,40

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  177,99
cena bez DPH  34,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  470,07
cena bez DPH  138,25

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  314,25
cena bez DPH  61,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  3.773,23
cena bez DPH  739,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  521,87
cena bez DPH  913,36
cena bez DPH  212,09

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  825,84
cena bez DPH  161,93
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00

Výhodné balenie - zľava 5 %

cena bez DPH  2.142,31
cena bez DPH  376,60

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  1.146,94
cena bez DPH  211,28

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  666,20
cena bez DPH  122,79

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  2.770,41

cena bez DPH  504,33

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  471,48

cena bez DPH  86,88

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  425,72
cena bez DPH  77,37
cena bez DPH  226,60
cena bez DPH  129,14
cena bez DPH  269,07
cena bez DPH  26,00
cena bez DPH  160,65
cena bez DPH  41,93
cena bez DPH  25,46
cena bez DPH  25,74
cena bez DPH  123,26
cena bez DPH  143,75
cena bez DPH  84,93
cena bez DPH  287,78