Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Iodine resublimed pearls (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (6 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet kusov v balení: 6
CAS/ID No.: 7553-56-2
Katalógové číslo: 141771,1611
H-vety: H302+H312+H332 Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 253.81 g/mol
Původní cena:
 7.732,95 bez DPH
Zľava:
 1.159,88 (15 %)

 6.573,07 bez DPH  7.953,41 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  339,63
cena bez DPH  66,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  671,74
cena bez DPH  197,56
cena bez DPH  388,09

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  490,85
cena bez DPH  96,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  276,97
cena bez DPH  54,31

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  184,44
cena bez DPH  36,17

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  499,49
cena bez DPH  146,91

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  330,23
cena bez DPH  64,75
cena bez DPH  1.288,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  833,20
cena bez DPH  163,37
cena bez DPH  946,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  855,76
cena bez DPH  167,79

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  2.356,31
cena bez DPH  417,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.322,17
cena bez DPH  234,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  769,70
cena bez DPH  136,32

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  3.094,69

cena bez DPH  548,71

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  479,79

cena bez DPH  85,01

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  485,42
cena bez DPH  85,92
cena bez DPH  234,81
cena bez DPH  133,82
cena bez DPH  278,81
cena bez DPH  26,94
cena bez DPH  166,47
cena bez DPH  43,45
cena bez DPH  26,39
cena bez DPH  26,67
cena bez DPH  127,73
cena bez DPH  148,96
cena bez DPH  88,01
cena bez DPH  298,21
cena bez DPH  312,51