Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Potassium Permanganate (Reag. USP) for analysis, ACS (1 x 25 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7722-64-7
Katalógové číslo: 131527,0716
H-vety: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS03
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 5.1/II
EC-no: 231-760-3
Molární hmotnost: 158,04 g/mol

 1.210,21 bez DPH  1.464,35 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  249,26

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  338,25
cena bez DPH  66,32

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  226,04
cena bez DPH  44,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  286,60
cena bez DPH  84,27

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  190,20
cena bez DPH  37,30

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  341,50
cena bez DPH  66,97

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  576,51
cena bez DPH  113,06

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  364,31
cena bez DPH  71,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  1.405,54
cena bez DPH  413,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  696,05
cena bez DPH  136,47

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  276,55
cena bez DPH  54,24
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  16,50
cena bez DPH  24,54
cena bez DPH  27,49
cena bez DPH  43,64
cena bez DPH  12,02
cena bez DPH  14,08
cena bez DPH  76,98