Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Potassium Permanganate (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7722-64-7
Katalógové číslo: 141527,1211
H-vety: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS03
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 158.04 g/mol

 126,85 bez DPH  153,49 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  251,96

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  359,74
cena bez DPH  70,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  232,65
cena bez DPH  45,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  308,19
cena bez DPH  90,62

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  201,88
cena bez DPH  39,61

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  366,78
cena bez DPH  71,92

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  646,88
cena bez DPH  1.807,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  862,24
cena bez DPH  169,07
cena bez DPH  1.550,88

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  342,84

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  267,03
cena bez DPH  47,26

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  619,46
cena bez DPH  164,69

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  279,50
cena bez DPH  49,54

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  1.053,13
cena bez DPH  280,01

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  500,50
cena bez DPH  88,61

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  373,40
cena bez DPH  66,12

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  528,45
cena bez DPH  93,60
cena bez DPH  60,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  243,31
cena bez DPH  43,00
cena bez DPH  16,36
cena bez DPH  24,30
cena bez DPH  26,94
cena bez DPH  27,21
cena bez DPH  43,20
cena bez DPH  11,90
cena bez DPH  13,94