Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Potassium Permanganate (USP, BP, Ph. Eur.) pure, pharma grade (1 x 1 kg)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 kg
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7722-64-7
Katalógové číslo: 141527,1211
H-vety: H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H361D H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS03
  • GHS05
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 5.1/II
Molární hmotnost: 158.04 g/mol

 127,16 bez DPH  153,86 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  252,57

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  352,15
cena bez DPH  69,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  233,22
cena bez DPH  45,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  291,34
cena bez DPH  85,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  197,34
cena bez DPH  38,70

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  355,98
cena bez DPH  69,81

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  648,45
cena bez DPH  70,82
cena bez DPH  1.812,00
cena bez DPH  409,16

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  782,70
cena bez DPH  153,50
cena bez DPH  53,69
cena bez DPH  1.377,98

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  241,28
cena bez DPH  44,25

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  565,07
cena bez DPH  154,31

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  255,19
cena bez DPH  46,30

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  900,49
cena bez DPH  244,11

Výhodné balenie - zľava 9 %

cena bez DPH  440,03
cena bez DPH  80,40

Výhodné balenie - zľava 10 %

cena bez DPH  246,93
cena bez DPH  45,62

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  482,36
cena bez DPH  87,59

Výhodné balenie - zľava 8 %

cena bez DPH  221,12
cena bez DPH  40,21
cena bez DPH  16,40
cena bez DPH  24,36
cena bez DPH  27,01
cena bez DPH  27,28
cena bez DPH  43,31
cena bez DPH  11,93
cena bez DPH  13,98