Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cobalt(II) Chloride 6-hydrate pure (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7791-13-1
Katalógové číslo: 141257,1209
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350I H360F H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 237.93 g/mol

 178,05 bez DPH  215,44 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  908,12
cena bez DPH  3.177,29
cena bez DPH  269,58

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  675,02
cena bez DPH  119,57

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  209,05
cena bez DPH  37,07

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  783,49
cena bez DPH  138,90

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  250,06
cena bez DPH  44,34
cena bez DPH  125,46
cena bez DPH  73,93
cena bez DPH  44,34
cena bez DPH  25,38
cena bez DPH  16,09
cena bez DPH  0,00