Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cobalt(II) Chloride 6-hydrate pure (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7791-13-1
Katalógové číslo: 141257,1209
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350I H360F H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 237.93 g/mol

 183,43 bez DPH  221,95 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  935,55
cena bez DPH  3.273,29
cena bez DPH  277,73

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  695,42
cena bez DPH  123,19

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  215,37
cena bez DPH  38,18

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  807,17
cena bez DPH  143,09

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  257,61
cena bez DPH  45,68
cena bez DPH  129,26
cena bez DPH  76,16
cena bez DPH  45,68
cena bez DPH  26,15
cena bez DPH  16,58