Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Cobalt(II) Chloride 6-hydrate (Reag. USP, Ph. Eur.) for analysis, ACS, ISO (1 x 250 g)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 250 g
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 7791-13-1
Katalógové číslo: 131257,1209
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H341 Podezření na genetické poškození. H350I H360F H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 6.1/III
Molární hmotnost: 237.93 g/mol

 267,40 bez DPH  323,56 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  900,78
cena bez DPH  176,61
cena bez DPH  3.151,61

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  669,57
cena bez DPH  118,61

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  207,36
cena bez DPH  36,76

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  777,16
cena bez DPH  137,78

Výhodné balenie - zľava 6 %

cena bez DPH  248,03
cena bez DPH  43,98
cena bez DPH  124,45
cena bez DPH  73,33
cena bez DPH  43,98
cena bez DPH  25,17
cena bez DPH  15,96
cena bez DPH  0,00