Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
 • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Isopentane for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalógové číslo: 123501,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
 • GHS02
 • GHS07
 • GHS08
 • GHS09
ADR: 3/I
Molární hmotnost: 72.15 g/mol

 217,12 bez DPH  262,71 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH  971,66

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH  190,52

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH  1.107,37
cena bez DPH  67,65
cena bez DPH  28,61

cena bez DPH  146,15

cena bez DPH  40,25
cena bez DPH  46,74
cena bez DPH  56,38