Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
 • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Isopentane for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 78-78-4
Katalógové číslo: 123501,1611
H-vety: EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. H224 Extrémně hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
 • GHS02
 • GHS07
 • GHS08
 • GHS09
Molární hmotnost: 72.15 g/mol
Původní cena:
 1.350,26 bez DPH
Zľava:
 202,46 (14.99 %)

 1.147,80 bez DPH  1.388,84 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH  1.007,13

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 143501,1611
cena bez DPH  197,47

 • CAS: 78-78-4
 • Kat. č.: 123501,1611
cena bez DPH  225,04
cena bez DPH  70,12
cena bez DPH  29,65

cena bez DPH  151,49

cena bez DPH  41,72
cena bez DPH  48,45
cena bez DPH  58,44