Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hexane, 95% alkanes mixture for synthesis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 161347,1714
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 118,35 bez DPH  143,20 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  581,26
cena bez DPH  170,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  402,45
cena bez DPH  412,15

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  442,07
cena bez DPH  130,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  293,11
cena bez DPH  57,48
cena bez DPH  748,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  645,63
cena bez DPH  189,88
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00