Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hexane, 95% alkanes mixture for synthesis (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 161347,1714
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 575,23 bez DPH
Zľava:
 86,33 (15.01 %)

 488,90 bez DPH  591,57 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  688,50
cena bez DPH  202,52
cena bez DPH  143,81
cena bez DPH  494,29

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  512,89
cena bez DPH  150,84

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  334,00
cena bez DPH  65,49
cena bez DPH  852,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  730,87
cena bez DPH  214,96
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00