Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 53,64 bez DPH  64,91 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  374,27

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  376,09
cena bez DPH  110,60
cena bez DPH  680,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  591,71
cena bez DPH  174,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  413,16
cena bez DPH  121,46

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  273,69
cena bez DPH  53,64

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  553,61
cena bez DPH  162,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  553,61
cena bez DPH  162,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  376,09
cena bez DPH  110,60
cena bez DPH  374,27

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  413,16
cena bez DPH  121,46

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  273,69
cena bez DPH  680,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  591,71
cena bez DPH  174,03
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00