Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 49,47 bez DPH  59,86 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  499,20
cena bez DPH  146,82

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  335,73
cena bez DPH  98,73
cena bez DPH  331,45

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  371,41
cena bez DPH  109,22

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  252,36
cena bez DPH  624,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  527,21
cena bez DPH  155,05
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00