Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 109,72 bez DPH  132,76 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  501,49
cena bez DPH  147,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  337,26
cena bez DPH  99,18
cena bez DPH  332,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  373,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  253,52
cena bez DPH  49,70
cena bez DPH  627,80

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  529,64
cena bez DPH  155,76
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00