Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

€ 107,66 bez DPH € 130,27 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 492,09
cena bez DPH € 144,73

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 330,95
cena bez DPH € 97,32
cena bez DPH € 326,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 366,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 248,77
cena bez DPH € 48,77
cena bez DPH € 616,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 519,71
cena bez DPH € 152,84
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00