Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 25 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 25 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0316
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 662,88 bez DPH  802,09 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  376,05

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  377,88
cena bez DPH  111,13
cena bez DPH  683,34

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  594,52
cena bez DPH  174,86

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  415,12
cena bez DPH  122,04

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  274,98
cena bez DPH  53,90

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  556,23
cena bez DPH  163,59

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  537,42
cena bez DPH  158,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  361,16
cena bez DPH  106,23
cena bez DPH  351,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  399,57
cena bez DPH  117,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  267,54
cena bez DPH  52,43

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  559,11
cena bez DPH  164,44
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00