Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 191,20 bez DPH  231,35 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  585,28
cena bez DPH  172,13

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  405,24
cena bez DPH  119,17
cena bez DPH  415,01

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  445,13
cena bez DPH  130,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  295,13
cena bez DPH  57,88
cena bez DPH  754,07

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  650,11
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00