Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 162,01 bez DPH  196,03 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  529,46
cena bez DPH  155,73

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  355,81
cena bez DPH  104,66
cena bez DPH  346,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  393,65
cena bez DPH  115,76

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  263,58
cena bez DPH  51,65
cena bez DPH  653,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  550,83
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00