Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (1 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 1
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol

 160,13 bez DPH  193,76 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  523,36
cena bez DPH  153,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  351,70
cena bez DPH  103,45
cena bez DPH  342,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  389,11
cena bez DPH  114,42

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  260,53
cena bez DPH  51,06
cena bez DPH  645,54

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  544,47
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00