Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 463,94 bez DPH
Zľava:
 69,52 (14.98 %)

 394,42 bez DPH  477,25 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  530,50
cena bez DPH  156,03

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  356,50
cena bez DPH  104,86
cena bez DPH  347,02
cena bez DPH  115,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  264,09
cena bez DPH  51,75
cena bez DPH  654,36

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  551,91
cena bez DPH  162,32
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00