Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 438,37 bez DPH
Zľava:
 65,69 (14.98 %)

 372,69 bez DPH  450,95 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  500,91
cena bez DPH  147,32

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  336,88
cena bez DPH  99,07
cena bez DPH  332,60
cena bez DPH  109,60

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  253,23
cena bez DPH  49,64
cena bez DPH  627,08

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  529,02
cena bez DPH  155,58
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00