Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (4 x 2,5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2,5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1612
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
€ 430,98 bez DPH
Zľava:
€ 64,58 (14.98 %)

€ 366,40 bez DPH € 443,34 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 492,46
cena bez DPH € 144,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 331,20
cena bez DPH € 97,40
cena bez DPH € 326,98
cena bez DPH € 107,74

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 248,96
cena bez DPH € 48,81
cena bez DPH € 616,50

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH € 520,10
cena bez DPH € 152,96
cena bez DPH € 0,00
cena bez DPH € 0,00