Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 693,14 bez DPH
Zľava:
 103,97 (15 %)

 589,17 bez DPH  712,89 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  372,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  374,47
cena bez DPH  110,12
cena bez DPH  677,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  589,17
cena bez DPH  173,28

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  411,38
cena bez DPH  120,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  272,50
cena bez DPH  53,41

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  551,22
cena bez DPH  162,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  551,22
cena bez DPH  162,12

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  374,47
cena bez DPH  110,12
cena bez DPH  372,66

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  411,38
cena bez DPH  120,94

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  272,50
cena bez DPH  53,41
cena bez DPH  677,18
cena bez DPH  173,28
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00