Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (4 x 5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 5 L
Počet ks v balení: 4
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,0314
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 620,90 bez DPH
Zľava:
 93,08 (14.99 %)

 527,82 bez DPH  638,66 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  499,77
cena bez DPH  146,98

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  336,12
cena bez DPH  98,84
cena bez DPH  331,83

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  371,83
cena bez DPH  109,35

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  252,65
cena bez DPH  49,53
cena bez DPH  625,65
cena bez DPH  155,22
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00