Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu
  • Vzhľadom na súčasnú situáciu môžu byť dodacie lehoty našich produktov dlhšie ako obvykle... Ďakujeme za pochopenie.

Hexane, alkanes mixture for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
Molární hmotnost: 86.18 g/mol
Původní cena:
 398,08 bez DPH
Zľava:
 59,69 (14.99 %)

 338,39 bez DPH  409,45 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  697,55
cena bez DPH  205,18

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  495,32
cena bez DPH  145,69
cena bez DPH  500,79

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  519,64
cena bez DPH  152,83
cena bez DPH  66,35
cena bez DPH  863,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  740,47
cena bez DPH  217,79
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00