Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 313,21 bez DPH
Zľava:
 46,84 (14.95 %)

 266,37 bez DPH  322,31 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  374,42

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  376,24
cena bez DPH  110,64
cena bez DPH  680,38

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  591,94
cena bez DPH  174,11

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  413,32
cena bez DPH  121,51

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  273,79
cena bez DPH  53,67

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  553,83
cena bez DPH  162,88

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  535,09
cena bez DPH  157,39

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  359,59
cena bez DPH  105,77
cena bez DPH  350,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  397,84
cena bez DPH  116,99
cena bez DPH  52,20
cena bez DPH  660,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  556,69
cena bez DPH  163,73
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00