Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Hexane, alkanes mixture for analysis (6 x 1 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1 L
Počet ks v balení: 6
CAS/ID No.: 92112-69-1
Katalógové číslo: 121347,1611
H-vety: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361F H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS02
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 3/II
EC-no: 295-570-2
Molární hmotnost: 86,18 g/mol
Původní cena:
 348,14 bez DPH
Zľava:
 52,28 (15.02 %)

 295,86 bez DPH  357,99 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  586,72
cena bez DPH  172,55

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  406,23
cena bez DPH  119,45
cena bez DPH  416,02

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  446,22
cena bez DPH  131,25
cena bez DPH  58,02
cena bez DPH  755,93

Výhodné balenie - zľava 15 %

cena bez DPH  651,70
cena bez DPH  191,67
cena bez DPH  0,00
cena bez DPH  0,00