Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

1,2-Dichlorobenzene, 98% for synthesis (1 x 2.5 L)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 2.5 L
Počet kusov v balení: 1
CAS/ID No.: 95-50-1
Katalógové číslo: 161892.1612,2.5L
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS09
Skladování: +20°C
Skupina obalov: III
UN-no: UN1591
ADR: true
ADR trieda: 6.1
P-kódy: P261, P280, P301 + P312, P305 + P351 + P338

 121,45 bez DPH  146,96 s DPH

Priemyselné množstvo látok za výhodnú cenu Dopytovať väčšie množstvo

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .

Alternatívne produkty

cena bez DPH  219,08
cena bez DPH  112,72
cena bez DPH  69,02
cena bez DPH  313,78
cena bez DPH  175,83
cena bez DPH  119,50
cena bez DPH  59,24