Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Bromine solution 1%, in hydrobromic acid for analysis (6 x 1000 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 1000 ml
Počet ks v balení: 6
Katalógové číslo: 126294,1611
H-vety: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H330 Při vdechování může způsobit smrt. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS05
  • GHS06
  • GHS09
ADR: 8(6.1)/II
Původní cena:
 889,27 bez DPH
Zľava:
 133,50 (15.01 %)

 755,77 bez DPH  914,48 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .