Preskočiť na kategórie produktov Preskočiť na košík Preskočiť na navigáciu
ALCHIMICA s.r.o. Menu

Red Primary Solution (BP, Ph. Eur.) for analysis (1 x 100 ml)

Výrobca: Panreac AppliChem Panreac AppliChem
Množstvo: 100 ml
Počet ks v balení: 1
Katalógové číslo: 125416,1208
H-vety: H302 Zdraví škodlivý při požití. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. H350I H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Nebezpečnosť:
  • GHS07
  • GHS08
  • GHS09
ADR: 9/III

 38,92 bez DPH  47,09 s DPH

Obsah košíka je možné odoslať ako objednávku alebo stiahnuť na neskoršie použitie. Viac o spôsoboch objednanie .